martes, 19 de octubre de 2010

3. És fàcil saber esperar en la vida?

Feta per Clara-Isabel Ayats Agell