miércoles, 24 de octubre de 2012

49 Realment som lliures, o la societat ens condiciona els nostres actes?