miércoles, 5 de noviembre de 2014

8.- Què hi predomina l'estètica o la modernitat?Clara Pastor Hernández