miércoles, 26 de octubre de 2016

nº 4 Estem destinats a complir les normes?

Daniel Alvarez
Centre d' Estudis Prat
2n Batxillerat A