miércoles, 26 de octubre de 2011

13.-L'home és petit davant la naturalesa . La filosofia ens fa crèixer?

Marina Vilaret