domingo, 30 de marzo de 2014

Nº 14La impossibilitat és el que fa que sigui possible.
Marc Coch Gonzalo