jueves, 29 de octubre de 2015

8.-" Perquè ens capfiquem en buscar la llum al final del camí sense prestar atenció al que recorrem?"








Maria Luna
2n Batx Centre d' Estudis Prat