lunes, 25 de octubre de 2010

29.- Nobels i sofismes en una societat que prefereix viure enganyada.

David López Solé