miércoles, 24 de octubre de 2012

24 Vivim en un món a on els fets i les paraules son sovint distorsionats?JÚLIA BOMBI