miércoles, 26 de octubre de 2016

nª9 PER QUÈ LA SOCIETAT IGNORA EL PODER QUE TÉ EN EL MÓN?

Jean-Luc Colin i Ortega